NAŠE VLASTNÍ DOPRAVA NAD 3000kč ZDARMA! BALNÉ K CENE +80kč! NAKUPUJTE BEZPEČNE, NAKUPUJTE ONLINE :)

Legislativa

 

Pálení destilátu bez zákonného povolení není v ČR legální. Na prodej / přemístění destilačního zařízení se vztahuje ohlašovací povinnost. Podmínky pro výrobu destilátů jsou v České republice vymezeny zákonem o lihu č. 61/1997 Sb

 

Líh smí být vyráběn a upravován jen v lihovaru nebo zvláštním lihovaru, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního zákona. Toto povolení vydává Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu podle toho, jakým způsobem je líh získáván.  

V případě pěstitelského pálení vydává povolení Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti. Žadatel k ní připojuje popis s nákresem uspořádání a technickou dokumentací.  

Zákon o lihu dále specifikuje:

  • látky ze kterých je možné líh vyrábět
  • maximální množství vyráběného lihu
  • požadavky na evidenci
  • technické uspořádání pálenice
  • měření a zušlechťování lihu
  • skladování lihu, oznamovací povinnost a mnohé další

Konkrétnejší informace přímo zde:

vyhlaska-141-1997 

vyhlaska-150-2008 

zakon-61-1997

 

 

CO NASLEDUJE PO KOUPI DESTILAČNÍHO ZAŘÍZENÍ:

 

Níže přikládám formulář hlášení o přemístění destilačního zařízení:
 
 


Hlášení o přemístění destilačního zařízení 

Dne……………………….. jsem zakoupil destilační zařízení typu ………………. s kapacitou varného kotle ...litrů od firmy FRESHWATER4YOU s.r.o. 

Zařízení je umístěno na adrese …………………………………………………………………. 

Zařízení budu využívat k ………………………………….. 

Jméno a příjmení - …………………………………… 

Adresa - …………………………………………………

  

V …………………. dne …………………………. Podpis ………………….

  
 
 
   Vyplňte den pořízení destilačního zařízení, typ a kapacitu stroje, adresu umístění stroje, účel použití (výroba hydrolátů, vyvařování včelího vosku, destilace vody, dekorace, případně nebudu využívat) a vyplňte Vaše personálie.
 
Domácí výroba lihu ja v ČR trestná, ale v okolních státech je legislativa většinou mírnější a lze destilátor převézt a dočasně nebo i trvale používat k destilaci např. pálenky tam.
 
Vyplněnný formulář odešlete emailem nebo do datové schránky  místně příslušnému celnímu úřadu  https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/kontaktujte-nas.aspx
Rozhodující je kraj, pod který spadá obec umístění.
 
V případě užití pro výrobu lihu na živnostenský list,  je nutno destilační zařízení nahlásit na ministerstvu zemědělství.  
 
Tím by měly být Vaše povinnosti splněny.
 
 
Přejeme mnoho radosti s tím krásným strojem.